Instruccions per realitzar la inscripció online:
1- En aquest apartat trobareu l’enllaç per poder realitzar la inscripció.
2- Les primeres dades que us demanem són les del jugador/a.
3- Les següents dades que us demanem són les dades del tutor legal en cas que el jugador sigui menor d’edat, en cas de ser major d’edat no és necessari.
4- Els documents adjunts que us demanem els podeu adjuntar escanejant els documents sol·licitats o realitzant una foto amb el mòbil.
5- El certificat mèdic (revisió medica) es pot entregar en mà a l’oficina en cas de no tenir-lo en el moment de la inscripció.
Clica aquí per començar la inscripció.