CONTACTA AMB NOSALTRES.
Pots contactar amb el club de les següents formes.
 • Telèfon mòbil oficina: 93 721 23 27 o via mail a sqbc@sqbc.cat
 • Presencialment a les nostres oficines els dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 20:00 hores al Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès. Carrer del Priorat s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès.
Si voleu contactar directament amb l’staff tècnic del Sant Quirze Bàsquet Club:
 • Telèfon mòbil coordinació:
  • Equips Masculins: 678 34 16 70 (Àlex Sàez)
  • Mail: coordinacio_masc@sqbc.cat 
  • Equips Femenins: 646 87 37 39 (Tamara Masvidal).
  • Mail: coordinacio_fem@sqbc.cat
  • Equips Sèniors: 658 73 90 77 (Sergio Sagredo).
  • Mail: dtecnic@sqbc.cat
 • També podeu visitar les nostres xarxes socials per tal de conèixe’ns una mica més: