CONTACTA AMB NOSALTRES.
Pots contactar amb el club de les següents formes.
 • Telèfon mòbil oficina: 93 721 23 27 o via mail a sqbc@sqbc.cat
 • Presencialment a les nostres oficines els dilluns, dimecres i divendres de 17:00 a 20:00 hores al Poliesportiu Municipal de Sant Quirze del Vallès. Carrer del Priorat s/n, 08192 Sant Quirze del Vallès.
Si voleu contactar directament amb l’staff tècnic del Sant Quirze Bàsquet Club:
 • Telèfon mòbil coordinació:
  • Equips Masculins: 685 51 72 90 (Sergi Puig)
  • Mail: coordinacio_masc@sqbc.cat 
  • Equips Femenins: 636 05 42 79 (Laura de la Rubia)
  • Mail: coordinacio_fem@sqbc.cat
  • Equips Sèniors: 646 87 37 39 (Tamara Masvidal)

   Mail: dtecnic@sqbc.cat

 • També podeu visitar les nostres xarxes socials per tal de conèixe’ns una mica més: